aansprakelijkheid van ouders of voogden (1 gevonden)

Dutch aansprakelijkheid van ouders of voogden English liability of parents

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- t.a.v. het kind onder de 14 jaar geldt risicoaansprakelijkheid, de ouders zijn aansprakelijk, ongeacht of hen iets verweten kan worden. Bij schade veroorzaakt door kinderen van 14 en 15 jaar geldt disculpatiemogelijkheid voor de ouders; de ouders zijn voor de daden van deze kinderen niet risico-aansprakelijk, maar schuld-aansprakelijk. Wél is de bewijslast omgekeerd in die zin dat het aan de ouders is om aannemelijk te maken dat hen geen verwijt treft ter zake van de door hun kind gemaakte fout. T.a.v. het kind van 16 jaar of ouder geldt dat ouders niet meer aansprakelijk zijn.


onderdeel ouderlijk gezag

nadere verklaring minderjarige / (mv.) minderjarigen / minderjarigheid

nadere verklaring disculpatie / disculperen / gedisculpeerd


Deel deze pagina met: