dagvaarding van de koning (1 gevonden)

Dutch oproeping van de koning / (oneigen.) dagvaarding van de koning English summon the king

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - het dagen van de koning voor de rechter; moet gedaan worden aan de persoon of in het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.


onderdeel dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

Artikel 48 Rv:

Ten aanzien van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, hun echtgenoten en de Regent, alsmede ten aanzien van de Staat, geschiedt de betekening aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Indien afschrift van een voor de Staat bestemd exploot wordt gelaten aan een persoon ten parkette die daartoe is aangewezen, is het exploot gedaan aan de Staat in persoon. Indien mogelijk wordt in het exploot vermeld welk ministerie het betreft.

Deel deze pagina met: