economisch eigendom (2 gevonden)

Dutch economisch eigendom English beneficial ownership

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - feitelijke toestand die lijkt op echt juridische eigendom. Iemand heeft het recht op de gebruikswaarde van een object als ook het volledige risico van waardeverandering. De gebruikswaarde van een object maakt in economische zin onderdeel uit van het vermogen van degene aan wie het recht is toegekomen. Degene die het recht op de gebruikswaarde op een object verwerft, wordt economisch eigenaar van dit object genoemd. Bij leaseovereenkomsten bijv. is de leasenemer degene die het feitelijke en economische genot van de leasezaak heeft.icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Deel deze pagina met:      
Dutch economisch eigendom English economic ownership

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - feitelijke beschikking over de zaak alsof men eigenaar is.


nadere verklaring juridisch eigenaar


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Deel deze pagina met: