gemachtigde / gevolmachtigde / procurator (2 gevonden)

Dutch gemachtigde / gevolmachtigde / procurator English attorney / authorized representative / procurator

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - procesvertegenwoordiger. Bij geschillen bij de rechtbank spreekt men van een procureur.


nadere verklaring volmacht

tegenstelling volmachtgever

onderdeel tekenbevoegdheid

tegenstelling gerechtigde

60 Boek 3 BW.

Artikel 80 Rv:

1In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, kunnen zij zich laten bijstaan of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.
2De kantonrechter kan van een gemachtigde overlegging van een schriftelijke volmacht verlangen.
3Het tweede lid is niet van toepassing op advocaten en deurwaarders.
4Partijen worden geacht tot aan het eindvonnis bij de gemachtigde woonplaats te hebben gekozen, tenzij zij hebben verklaard een andere woonplaats te hebben gekozen.

Deel deze pagina met:      
Dutch gemachtigde / gevolmachtigde / procurator English mandatary

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - persoon aan wie de volmachtgever een volmacht heeft verstrekt.


nadere verklaring volmacht

tegenstelling volmachtgever

onderdeel tekenbevoegdheid

tegenstelling gerechtigde

60 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: