handelsregister (2 gevonden)

Dutch handelsregister English commercial register

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - een door de Kamer van Koophandel gehouden openbaar register met externe werking, waarin de meeste in Nederland gevestigde ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook, met hun handelsnaam zijn opgenomen. Slechts beoefenaren van vrije beroepen, bijv. artsen en advocaten, hoeven niet te worden ingeschreven in het ~.


nadere verklaring Kamer van Koophandel (KvK)

nadere verklaring rechtsvormen

2 hreGrondwet.

30 hreGrondwet.
Deel deze pagina met:      
Dutch handelsregisterwet 1996 (Hregw) English Dutch Commercial Registers Act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - wet van 8 februari 1996 houdende bepalingen m.b.t. het handelsregister. Daarin o.a. opgenomen bepalingen over de opgaveverplichting en openbaarheid van het register.


hierarchische verhouding hoger Wet giraal effectenverkeer (Wge)

5 hreGrondwet.

14 hreGrondwet.
Deel deze pagina met: