juridische levering (1 gevonden)

Dutch juridische levering

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht en een leveringshandeling waarin de overeenkomst van overdracht wordt vervuld; levering van bijv. een onroerende zaak waarbij het eigendom overgaat van de vervreemder op de verkrijger. De ~ van een onroerende zaak vindt plaats bij notariƫle akte gevolgd door inschrijving van een afschrift van deze akte bij het Kadaster. De feitelijke overdracht van bijv. een woning vindt plaats door overdracht van de sleutels; rechtshandeling die voor overdracht van een goed is vereist en verschilt naargelang de aard van het goed dat wordt overgedragen. Bijv. notarieel transport van een onroerend goed.


onderdeel goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht

89 Boek 3 BW.

84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: