mediation (4 gevonden)

Dutch conflictbemiddeling / mediation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) de onderhandelingen tussen partijen begeleidt, om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen;vakgebied van de bemiddelingsdeskundige; vooral m.b.t. begeleiding van onderhandelingen tussen partijen.


onderdeel schikking / schikken / geschikt

tegenstelling geding

nadere verklaring onderhandeling / (mv.) onderhandelingen / onderhandelen / onderhandeld


Deel deze pagina met:      
Dutch echtscheidingsbemiddeling / mediation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (algemeen) - vakgebied dat voornamelijk met het echtscheidingsrecht samenvalt; de (ex)partners trachten d.m.v. gezamenlijk overleg onder leiding van een bemiddelaar (mediator) zelf tot een optimale regeling van de scheiding en de gevolgen daarvan te komen, zonder dat er over de geschilpunten moet worden geprocedeerd bij de rechtbank. Na gemiddeld vijf sessies kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden aangevraagd en is de echtscheidingsbeschikking slechts een 'hamerstuk'.


niet gelijk aan flitsscheiding

hierarchische verhouding hoger echtscheidingsconvenant

hierarchische verhouding hoger echtscheidingsrecht


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 150 Boek 1 BW:

Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk verzoek.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Mediationsvereinbarung
    French contrat de médiation
    Spanish acuerdo de mediación
    Italian accordo di mediazione
    Polish umowa mediacyjna

procesrecht (mediation) - afspraken tussen alle ter mediation aanwezigen (ten minste partijen en de mediator) ter zake de condities waaronder de mediation zal plaatsvinden, tevens inhoudende een opdrachtovereenkomst van partijen aan de mediator.Deel deze pagina met:      
Dutch stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) English the Netherlands Mediation Institute

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland sinds 1995. Een van de hoofdtaken van de ~ is het bevorderen van de kwaliteit van mediation in Nederland. In dat kader beheert het NMI onder meer een register van geaccrediteerde conflictbemiddelaars: het NMI Register van Mediators. In dit register kunnen diegenen worden ingeschreven die een mediationtraining of mediationopleiding hebben gevolgd bij een daartoe door het NMI erkend instituut en die met goed gevolg een kennistoets hebben afgelegd. De in het register ingeschreven mediators hebben een exclusief recht op het gebruik van de titel NMI Mediator® en mediators die gecertificeerd zijn, NMI Gecertificeerd Mediator®, op grond van een daartoe strekkend reglement. (bron: NMI)Deel deze pagina met: