nalatenschap / erfenis (1 gevonden)

Dutch nalatenschap / erfenis English inheritance / estate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - vermogen, goederen en schulden op het moment van overlijden.


onderdeel zuivere aanvaarding van nalatenschap

onderdeel beneficiaire aanvaarding / aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving

Artikel 6 Boek 4 BW:

In dit Boek wordt onder de waarde van de goederen der nalatenschap verstaan de waarde van die goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater, waarbij geen rekening wordt gehouden met het vruchtgebruik dat daarop krachtens afdeling 1 of 2 van titel 3 kan komen te rusten.

Deel deze pagina met: