sepot / (oneigen.) seponering / seponeren / geseponeerd (1 gevonden)

Dutch sepot / (oneigen.) seponering / seponeren / geseponeerd English dismissal / nolle prosequi

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - niet doorzetten, niet vervolgen, maar laten rusten; beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het op beleidsmatige of technische gronden afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit. Bijv. het Openbaar Ministerie zet een zaak tegen een verdachte niet door, omdat dat niet wenselijk wordt geacht (beleidssepot) of omdat er niet genoeg bewijs is (technisch sepot).


onderdeel beleidssepot

onderdeel technisch sepot

nadere verklaring Openbaar Ministerie (OM)

tegenstelling vrijspraak

Artikel 12 WvSv:

1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de vervolging niet voortgezet, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen. Indien de beslissing tot niet vervolging is genomen door de officier van justitie bij het landelijk parket, is bevoegd het gerechtshof te 's-Gravenhage.
2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.

Deel deze pagina met: