testament / uiterste wil / uiterste wilsbeschikking (1 gevonden)

    Deutsch Letzter Wille und Testament
    French testament et dernières volontés
    Spanish última voluntad y testamento
    Italian testamento e testamento
    Polish testament i testament

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - herroepbare akte met een verklaring van hetgeen een persoon wil dat na zijn dood zal gebeuren; eenzijdige rechtshandeling, waarbij een erflater een beschikking maakt, die eerst werkt na zijn overlijden en die in het BW is geregeld of in de wet als zodanig wordt aangemerkt.


onderdeel geheim testament / besloten testament / holografisch testament / olografisch testament / depottestament

Artikel 1 Boek 4 BW:

1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.
2. Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.


Artikel 42 Boek 4 BW:

1. Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling, waarbij een erflater een beschikking maakt, die eerst werkt na zijn overlijden en die in dit Boek is geregeld of in de wet als zodanig wordt aangemerkt.
2. De erflater kan een uiterste wilsbeschikking steeds eenzijdig herroepen.
3. Een uiterste wilsbeschikking kan alleen bij uiterste wil en slechts door de erflater persoonlijk worden gemaakt en herroepen.

Deel deze pagina met: