datieve voogdij (1 gevonden)

Dutch datieve voogdij

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - familierechtelijke situatie waarbij na benoeming door de kantonrechter een minderjarige aan de zorg van een ander dan zijn ouder wordt toevertrouwd, met name als die minderjarige niet onder ouderlijk gezag staat en niet op wettige wijze in zijn voogdij is voorzien.


onderdeel voogdij

Artikel 295 Boek 1 BW:

De kantonrechter benoemt een voogd over alle minderjarigen, die niet onder ouderlijk gezag staan en in wier voogdij niet op wettige wijze is voorzien, tenzij deze benoeming aan de rechtbank is opgedragen.

Deel deze pagina met: