procuratiehouder (1 gevonden)

Dutch procuratiehouder

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - persoon die door een principaal is gevolmachtigd om namens hem bepaalde diensten of rechtshandelingen te verrichten.


onderdeel procureur

onderdeel handelsagent


Deel deze pagina met: