voogdijregister (1 gevonden)

Dutch voogdijregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - openbaar register bij de sector kanton van de rechtbank waarop alle feiten worden bijgehouden die betrekking hebben op het gezag van minderjarigen die onder toezicht van een voogd of voogdijinstelling staan.


nadere verklaring openbare registers

tegenstelling strafregister

Artikel 244 Boek 1 BW:

Bij de rechtbanken berusten openbare registers, waarin aantekening gehouden wordt van rechtsfeiten die op het over minderjarigen uitgeoefende gezag betrekking hebben. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke rechtsfeiten aangetekend worden, en op welke wijze deze aantekening geschiedt.

Deel deze pagina met: