landsadvocaat (1 gevonden)

    Deutsch Staatsanwalt
    French Procureur de l'État
    Spanish Abogado del Estado
    Italian Avvocato dello Stato
    Polish Adwokat państwowy

rechtswetenschap (advocatuur) - advocaat die het Rijk adviseert en namens het Rijk in gerechtelijke procedures optreedt. De advocaten van het kantoor Pels Rijcken te Den Haag zijn ~.


onderdeel advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat

nadere verklaring dagvaarding van de koning


icon advocaatzoeken.nl

Artikel 1 besluit vnrl:

Het Koninklijk besluit van 1 augustus 1879, nr. 26, zoals dit is gewijzigd laatstelijk bij Ons besluit van 10 april 1963, nr. 28, wordt ingetrokken.


Artikel 2 besluit vnrl:

Aan de advocaat, die geregeld voor de Staat als zodanig optreedt, kunnen Wij de titel van landsadvocaat verlenen. Wij kunnen te allen tijde de verlening van deze titel intrekken.

Deel deze pagina met: