wettelijke aansprakelijkheid (3 gevonden)

Dutch wettelijke aansprakelijkheid English legal liability

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - aansprakelijkheid volgens de wet als een persoon bijv. een onrechtmatige daad pleegt.


nadere verklaring aansprakelijkheid

nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring assurantie

nadere verklaring


Deel deze pagina met:      
    Deutsch zivilrechtliche Haftung
    French responsabilité civile
    Spanish responsabilidad civil
    Italian responsabilità civile
    Polish odpowiedzialność cywilna w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności cywilnej

aansprakelijkheidsrecht - aansprakelijkheid die geldt ingevolge de wet. Bijv. als een persoon een onrechtmatige daad pleegt.


nadere verklaring aansprakelijkheid

nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring assurantie / assureren / geassureerd

nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

Artikel 162 Boek 6 BW:

1Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Deel deze pagina met:      
Dutch wettelijke aansprakelijkheid English legal liability

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - aansprakelijkheid volgens de wet als een persoon bijv. een onrechtmatige daad pleegt.


nadere verklaring aansprakelijkheid

nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring assurantie


Deel deze pagina met: